"Македонска пчела" (MacBee) Македонско здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела Apis Mellifera Macedonica

За нас

MacBee е здружение на одгледувачи на пчели чија цел е истражување, заштита, подобрување и промоција на автохтоната медоносна пчела (Apis mellifera macedonica) во Република Македонија. Дополнително, нашето здружение спроведува активности за заштита и промоција на традиционалниот начин на одгледување на медоносните пчели и начинот на добивање на нивните производи.

Заштита на македонската пчела

Теоретски и практични обуки

Промоција на пчелни производи

Тестни пчеларници

Најнови вести

Tue Apr 26
Реализирана работна средба на MacBee во Негорци

На 16.04.2022 година, на експерименталниот пчеларник на MacBee во Негорци, Гевгелија, во организација и поддршка од страна на членот Игор […]

Read More… from Реализирана работна средба на MacBee во Негорци

Mon Apr 18
COLOSS прашалник за зимски загуби на пчелни семејства 2021/2022 година

Почитувани колеги-пчелари, Според информациите што пристигнуваат од повеќе региони во Македонија, оваа година пчеларите се соочуваат со значителни загуби на […]

Read More… from COLOSS прашалник за зимски загуби на пчелни семејства 2021/2022 година

Fri Oct 8
Активностите на MacBee презентирани во радио емисијата „Градината на Филип“

Во 9-то издание на радио емисијата „Градината на Филип“ емитувана на Радио Пела од Прилеп, а целосно посветена на пчелите […]

Read More… from Активностите на MacBee презентирани во радио емисијата „Градината на Филип“

Партнери:

Членови

Горан Алексовски

Филот Богатинов

Јонче Додевски

Иван Додевски

Игор Илков

Бранко Соколов

Александар Узунов

Кристијан Алчинов

Ѓорѓи Андонов

Мирољуб Голубовски