Интерактивност

[:en]

INTERACTIVITY between members of MacBee is enabled by using the modern technology and IT tools, such as:

– Website www.macbee.mk where access to all the information is possible only for the members of the association, who have access to MacBee intra.

– You Tube Video exchange channel

– Skype for dual or conference communication

– Facebook for Blog communication

[:mk]

ИНТЕРАКТИВНОСТА помеѓу членовите на MacBee е озвоможена со употреба на современа технологија и IT алатки, како што се:

– Интернет страницата www.MacBee.org каде пристапот до сите информации е возможен само за членовите на здружението, кои имаат пристап до MacBee intra.

– YouTube канал за размена на видео записи.

– Skype за  dual или конференциска комуникација.

-Facebook за блог комуникација[:]