Пчеларници

 

Официјалните активности на MacBee започна  во 2012 година,  кога во 7 експериментални пчеларници во Богданци, Негорци, Гевгелија, Дихово, Драчево, Мршевци и Свети Николе, се формираа и одгледуваа 84 пчелни семејства по униформен протокол, сместени во ДБ, ЛР, ФР и РВ кошници. Експерименталните пчеларници ги водат искусни и квалификувани одгледувачи на пчели (кликни на локацијата за повеќе информации).