Доц. д-р Александар Узунов прогласен за почесен член на MacBee

Настанот „Пчеларски ден – знаење и дружење 2018“ покрај едукативниот дел и делот наменет за дружење помеѓу пчеларите, беше одбележан и со церемонијален момент. Претседателот на MacBee, Игор Илков свечено го прогласи доц. д-р Александар Узунов за почесен член на здружението, му се заблагодари во име на целото членство и му додели плакета со признание за почесно членство.

Одлуката доц. д-р Александар Узунов да биде прогласен за почесен член на MacBee беше едногласно донесена, а е резултат на претходно покрената иницијатива на дел од членовите на MacBee врз основа на Статутот и Правилникот за прогласување на почесни членови на здружението и е сосема оправдана ако се знаат придонесот и ангажманот на доц. д-р Узунов во работата и активностите на MacBee.