Драчево

[:en]Dracevo_UzunovALEKSANDAR UZUNOV

Apiary location: Drachevo
Number of honey bee colonies and beehives type: 40 / LR
Beekeeping experience: 17 years
Number and type of bee colonies in MacBee: 12 / LR
Contact: [email protected] [:mk]Dracevo_UzunovАЛЕКСАНДАР УЗУНОВ

Локација на пчеларник: Драчево      

Број на пчелни семејства и тип на кошници: 40 / ЛР

Пчеларско искуство: 17 години

Број и тип на пчелни семејства во MacBee12 / ЛР

Контакт: [email protected] [:]