Закажана седница на УО на MacBee

[:mk]

Претседателот на УО на MacBee ги известува сите членови на здружението дека на 20-ти септември 2015 година во 9 часот, на тестниот пчеларник во Богданци ќе се реализира следната седница на УО на здружението. На состанокот, на кој покрај активностите од дневниот ред, кој дополнително ќе им биде доставен на сите членови, ќе биде разгледана и досегашната состојба и напредокот со еден од поголемите проекти на здружението, SMARTBEES.

[:]