Интервју со претседателот на MacBee во неделникот „Македонско ехо“

Најновиот број на неделникот „Македонско ехо“ го носи интервјуто со претседателот на MacBee, дипл. зем. инж. Горан Алексовски. Во интервјуто Алексовски зборува за здружението, неговите цели и активности, а се осврна и на автохтоната македонска медоносна пчела и нејзиното значење.

Целото интервју можете да го прочитате овде