Кованец

[:en]negorciIGOR ILKOV

Apiary location: Negorci
Number of honey bee colonies and beehive’s type: 20 / DB
Beekeeping experience: 10 years
Number and type of bee colonies in MacBee: 12 / DB10
Contact: [email protected][:mk]negorciИГОР ИЛКОВ

Локација на пчеларник: Кованец

Број на пчелни семејства и тип на кошници: 20 / ДБ

Пчеларско искуство: 10 години

Број и тип на пчелни семејства во MacBee12 / ДБ10

Контакт: [email protected][:]