Лера

[:mk]13895171_1293729780637586_2700276163243129393_nНАЦО ЈОВЧЕВСКИ

Локација на пчеларник: Лера

Број на пчелни семејства и тип на кошници: 100 / ДБ

Пчеларско искуство: 10 години

Број и тип на пчелни семејства во MacBee12 / ДБ

Контакт: naco_bt@live.com[:]