Медот на членот на MacBee, Ѓорѓи Андонов, освои сребро на Апимондија во Истанбул

Медот испратен на натпреварот за квалитет на мед одржан во рамки на Светскиот пчеларски конгрес на Апимондија 2022, од членот на MacBee, Ѓорѓи Андонов, освои второ место и беше награден со сребрен медал. Се работи за костенов мед од регионот на Беласица, кој се натпреваруваше и беше оценуван во рамки на групата монофлорен мед. Ова признание е само уште еден показател дека медот произведен на поднебјето на Македонија од автохтоната македонска медоносна пчела, со почитување на добрата пчеларска пракса, е со завиден квалитет и високо ценет, како дома така и меѓународно.

На натпреварувањето учествуваа 156 примероци на мед од 21 држава во светот. Медот од мајчина душичка , со потекло од Грција, беше оценет како најдобар и беше награден со златен медал.