Нарачајте!

„Прирачник за производство на пчелни матици и матичен млеч“

„Прирачникот за производство на пчелни матици и матичен млеч“ од авторите Борче Павлов и Александар Узунов можете да го нарачате на следниот начин:

Преку е-адресите [email protected] или [email protected] и

Преку апликацијата Messenger на Фејсбук страната на здружението MacBee (https://www.facebook.com/www.macbee.mk)

Цената на прирачникот изнесува 350,00 денари. За нарачки над 5 примероци цената изнесува 300,00 денари.

Уплатата се врши на следниот начин:

Примач: Македонско здружение за заштита на македонската автохтона медоносна пчела – с. Негорци, Гевгелија

Банка: Шпаркасе Банка Македонија

Жиро сметка: 250001002764092

Цел на дознака: Уплата за прирачник