Одржано Годишно собрание на MacBee

На 23 декември 2018 година, во хотел Премиер во Скопје, беше одржано редовното Годишно собрание на MacBee. Дневниот ред опфати повеќе дискусии кои се однесуваа на финансиското работење на здружението, Програмата со проектни активности и активности кои се однесуваат на тестирањата на пчелните семејства на MacBee за 2019 година, студиски патувања, екскурзии и настапи на членови на MacBee на домашни и меѓународни манифестации, одлуките за прием на нови членови во здружението и др.

Годишно собрание на MacBee (хотел Премиер, Скопје, 23/12/2018)
Годишно собрание на MacBee (хотел Премиер, Скопје, 23/12/2018)