Одржано редовното годишно собрание на MacBee

[:mk]

На 09.02.2014 година, во Кавадарци, се одржа редовното годишно собрание на Здружението MacBee. На собранието беа усвоени извештаите за работата на здружението за 2013 година, а беше донесена и програмата за работа за 2014 година.

[:]