Одржано редовното Годишно собрание на MacBee

[:mk]

На 14.12.2014 година, во Кавадарци, се одржа редовното годишно собрание на здружението MacBee. На собранието беа усвоени извештаите за работата на здружението, беа регулирани неколку битни активности поврзани со меѓународни пчеларски проекти и беше донесе програмата за работа за 2015 година.

[:]