Одржано редовното годишно собрание на MacBee

[:en]

On 17.02.2013 (Sunday) the regular annual assembly of MacBee members was held in Kavadarci. Reports about the working of the association in 2012 and the work program for 2013 were adopted by the assembly.  The work program for 2013 will be  posted in the near future on the MacBee web site.

[:mk]

На 17.02.2013 година (Недела), во Кавадарци, се одржа редовното годишно собрание на членовите на MacBee. На собранието беа усвоени извештаите за работата на здружението во 2012 година, а беше донесена и програмата за работа во 2013 година. Програмата дополнително ќе биде објавена на страницата на MacBee.

[:]