Посета на експерименталниот пчеларник во Мршевци и состанок на MacBee групата

[:en]

On 28.04.2013 (Sunday) the MacBee group is going to hold a working meeting in the testing apiary in Mrsevci when participants will discuss present results from performed testing. Additionally, new methods for colonies’ evaluation will be presented.

[:mk]

На 28.04.2013 година (недела) ќе се одржи работен состанок на MacBee групата во експерименталниот пчеларник во Мршевци. На состанокот ќе се презентираат досегашните резултати од истражувачките активности и ќе се спроведе обука за употреба на нови методи за следење на пчелните семејства.

[:]