Потрошувачка на храна во зимскиот период (окт – март)

[:en]

In winter 2010/2011 (October to March) , the average consumption of food within 12 experimental apiaries (152 honey bee colonies) from Skopje, Vardar, Northeast- east, East, West and Pelagonia region was 5.85 kg.

Activities in 2010/2011 were financially supported by the MI VA MED- Skopje and they provided food for all experimental beehives.

* For a detailed search of the absolute values expressed as the number of bees per honey bee colony, apiary, month, year or other analyzed period it is necessary to be a member of the association and to be able to access MacBee intra.

Back to Results publics

[:mk]

pogaca_mivaВо зимскиот период во 2010/2011 година (од октомври до март) потрошувачката на храна кај вкупно 12 експериментални пчеларници (152 пчелни семејства) од скопскиот, вардарскиот, североисточниот, источниот, западниот и пелагонискиот регион просечно изнесуваше 5.85 kg.

а детално пребарување на апсолутните вредности изразени како број на пчели по пчелно семејство, пчеларник, регион, месец, година или друг анализиран период, неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.

Назад во Резултати – оглас

[:]