Работна средба на MacBee во Маврово

 

На 11 септември 2018 година во Маврово беше одржана работна средба на здружението MacBee. Состанокот беше искористен за да се сумираат резултатите од досегашното работење на здружението, а беа донесени и повеќе Одлуки поврзани со тековните и идни активности на MacBee. На иницијатива на неколку членови на здружението, беше организирана дегустација на повеќе видови на мед со потекло од пчеларниците на членовите на MacBee. Гостин на средбата беше г-ѓа Карин Петзолд Трејберт, професионален пчелар со ангажман во Институтот за пчеларство во Кирхајн, Германија, чие присуство беше искористено за меѓусебна размена на пчеларски искуства и знаења.