Реализирани перформанс тестирањата на експерименталните пчеларници на MacBee

[:mk]

Во првата половина на октомври, членовите на MacBee, како дел од своите редовни активности, успешно ги спроведоа и реализираа перформанс тестирањата на своите тест пчеларници. Овие тестирања и мерења ги опфатија следниве параметри: бројот на пчели во семејството, количината на легло, количината на полен и мед, степенот на одбранбено однесувања, степеност на заразеност со крлеж и вкупната маса.

Во перформанс тест беа вклучени 8 експериментални пчеларници на MacBee, лоцирани во различни краеви од државава.

[:]