Редовна пролетна контрола на MacBee пчелните семејства

[:en]

The spring performance test of the MacBee colonies from the regions of Skopje and Sveti Nikole is done. During the next week all colonies from the regions of Gevgelija and Bitola are going to be inspected. The detailed results will be published on the MacBee intra link.

[:mk]

Во тек е редовната пролетна контрола на MacBeeтестните пчелни семејства. Контролата е завршена во скопскиот (Мршевци и Драчево) и светиниколскиот регион (Малино), а во текот на следната недела ќе се реализираат контролите во регионите на Гевгелија и Битола. Деталните резултати ќе бидат објавени на подстраницата MacBee intra.

Јонче Додевски, Борче Павлов и Мирољуб Голубовски во пчеларникот на MacBee во Мршевци (31.03.2013)
[:]