Текст на доц. д-р Александар Узунов во престижниот „Bee World“

[:mk]

Престижниот пчеларски магазин „Bee World“ во најновиот број, покрај останатите содржини посветени на медоносните пчели, објави и член под наслов „Selecting for varroa Resistance in German Honey Bees“ чии автори се д-р Ралф Бихлер и доц. д-р Александар Узунов. Поради критериумите на „Bee World“ дел од содржината од текстот може да се прочита на следниот линк, а доколку сакате да го прочитате целиот член, следете ги упатствата за целосен пристап кон пчеларскиот магазин.

[:]