Фото репортажа од средбата на MacBee групата во Маврово

[:en]

On 21.07.2013 the MacBee group held a meeting in Mavrovo. Also the meeting was used to visit a local apiary.

[:mk]

На 21.07.2013 година, членовите на MacBee одржаа работен состанок во Маврово. Средбата беше искористена и за посета на локален пчеларник, каде претставниците на MacBee се запознаа со условите на пчеларење во овој регион.

[:]