Членови на MacBee на 5-ти Конгрес на еколозите на Р. Македонија со меѓународно учество

[:mk]

На 5-тиот Конгрес на еколозите на Р. Македонија со меѓународно учество, одржан во Охрид од 19-22 октомври 2016 година, а организиран од страна на Македонското еколошко друштво, присуствуваа и членови на MacBee. Членовите на здружението Мирољуб Голубовски и Борче Павлов учествуваа на Конгресот како коавтори на трудот презентиран од проф. д-р Хрисула Кипријановска со наслов: H. Kiprijanovska, A. Uzunov, B. Pavlov, M. Golubovski – Ethological and production traits of native honey bee subspecies (Apis mellifera macedonica) in Republic of Macedonia.

14724469_1322206261175537_6596362504579139023_n

фото: Facebook профил на Македонско еколошко друштво

[:]