Активности

[:en]

MacBee is performing large number of research, educational and applicative activities such as:

RESEARCH AND TESTING 
EDUCATION 
INTERACTIVITY 
STUDY TOURS 
 

For inclusion in any of the above activities it is necessary to be a member of MacBee (see MacBee intra).

[logo-slider]

[:mk]

Функционирањето на MacBee се одвива преку голем број на истражувачки, едукативни и апликативни активности, како што се:

ИСТРАЖУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

ЕДУКАЦИЈА 

ИНТЕРАКТИВНОСТ 

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА 

За вклучување во која и да било од наведените активности неопходно е да бидете член на MacBee (види MacBee intra).

[logo-slider]

[:]