B2-Нова група на научни работници од областа на заштитата на автохтоните подвидови на медоносни пчели во Европа

[:mk]

Research Network for Sustainable Bee Breeding-B2(Истражувачка мрежа за одржливо пчеларење) e група составена од искусни научни работници од релевантната област од цела Европа. Целта на групата е развивање и донесување на нови стратегии за подобрување на здравствената состојба на пчелите и конзервирање и зачувување на автохтоните подвидови на пчели. Меѓу официјалените партнери на оваа групаe и MacBee.

Повеќе на www.beebreeding.net

[:]